DANS HET LEVEN! - Page 3

 • op EMBODIED HEAT: Body Wisdom & Heart Matters

  Een lichaam liegt niet! Ons lijf vertelt of we al dan niet relaxt zijn in/met situaties, mensen. Ons hart heeft een sfeer al vooraf geregistreerd! De kans is groot dat we door de omwentelingen in de wereld, individueel en collectief door emoties overspoeld worden en emotioneel impulsief gaan reageren. m.a.w. de kans bestaat dat ede emoties ons hebben in plaats van wij de emoties. Om veerkrachtig en weerbaar te zijn hebben we wijs om te gaan met emoties. Hoe blijft ons hart open om te voelen, te delen en los te laten?
   
  "Move your body and psyche will heal itself" Gabrielle Roth
   
  In heartbeat wordt de energie van emoties uitgenodigd om te bewegen door alle ritmes. Elke emotie is een signaal met een specifieke functie. We nemen de tijd om emoties te voelen, te uiten en los te laten. Spanningen en emoties kunnen niet mentaal gelost worden, alleen als we ons lijf betrekken in het loslaten kunnen we terug, met vertrouwen, ons hart openen..
   
  5Ritmes® 5Weekends, 5Fysieke en 5Emotionele ingangen waarbij body awareness, bewust bewegen en ademen, essentiële hulpmiddelen zijn tijdens deze ontdekkingstocht van het hart. Zeker is er aandacht voor wat jou emotioneel raakt (beroert en ontroert) en hoe emoties (bij) jou bewegen. Emoties zijn bewegingen van of naar iets/iemand. Emoties zijn signalen die jouw wegwijs maken in jouw comfortzones en groeimogelijkheden.
   
  Elk weekend verkennen hoe de ritmes fysiek en emotioneel een kompas kunnen zijn in uw dagelijks leven. Twee dagen na elkaar dansen met aandacht en intentie biedt inzicht, nieuwe ervaring en uitzicht. Het brengt eenheid tussen denken-voelen-doen. Meer nog: "jouw voeten gaan moeiteloos de weg van jouw hart gaan". Ervaar jouw flow, ont-moet jezelf en anderen, wordt wie je bent.
  Respectievelijk wordt per weekend een basisemotie (angst, woede, verdriet, vreugde, mededogen) verkend, uiteraard worden andere emoties niet genegeerd als die zich voordoen.
   
  Begeleiding Anne Geerts, 5Ritmesdocente (Heartbeatlevel), Gestalttherapeut, ontwikkelingsgericht trainer en coach met 20 jaar ervaring in werken met groepen.
   
  Min. 12 en max. 22 dansers.
   
   
  " Between the head and feet of any given person is a billion miles of unexplored wilderness. I yearned to know what was going on in that wilderness, not only in me, but in everyone else as well. We dance to shed skins, tear off masks, crack molds, and experience the breakdown — the shattering of borders between body, heart and mind……” – Gabrielle Roth

 • Gelukkig 2017! Klaar voor een grote sprong voorwaarts? de doorbraak?

  ALIVE & KICKING, klaar voor de doorbraak?

  Gent, 5RITMES® dansdag, 8/1/2017 (10:30-18u)

   

  "You just have to determine to settle for nothing less than being FULLY ALIVE, to show up,
  be who you are, and share your gifts."
  – Gabrielle Roth 
  Waar loop je warm voor? Wat is uw passie? We kunnen onszelf van alles wijsmaken (denken) maar als de energie niet komt, zitten we ernaast. Misschien ben je in een routine belandt en weet je 't niet zo goed meer. Echter onze ziel zingt als we ons eigen spoor gaan, ons lijf relaxt en genieten doen we zelfs als het spannend is. De 5Ritmes(r) zijn een creatieproces. No worry, take your time, dance and be born! dansdag: 75 euro (21%BTW inbegrepen) NU inschrijven!          
   
   
  Als je ook meer wil leren gewaar worden hoe emoties ontstaan, hoe ze bewegen en hoe ze signalen kunnen zijn om te centeren, te gronden en naar de wijsheid van jouw gevoelens te luisteren, kijk dan ook naar het heartbeat traject dat start op 4-5/2/17 vooraf inschrijven is nodig
   
 • In tijden van onrust, overprikkeling en chaos is zoeken naar innerlijke rust een noodzaak.

  “Niets is sterker dan de stilte.

  Niets geeft zoveel kracht als het zwijgen van de nacht.

  Niets is sterker dan het woord dat niemand hoort...”

  Stef Bos.

   

  Stilte spreekt boekdelen. Vertragen verdiept. Zoals een adempauze na een zin, gewicht geeft aan wat gezegd werd en ruimte maakt om te horen wat komt.

  Bewust luisteren scherpt ons gewaar zijn (awareness), sterkt onze innerlijke getuige, biedt rust en ontwikkelt mededogen in ons hart. ADEM geeft fysiek en emotioneel RUIMTE en omgekeerd.

  Verstillen is niet hetzelfde als stil vallen of verstijven. Het is even halt houden om inwendig te luisteren waar de beweging heen wil én om te horen hoe de wereld antwoordt op de beweging die zich aandient. Innerlijke ruimte en omgevingsruimte zijn verbonden door adem. Je wordt één met alles. Er is synergie en synchroniciteit. Bewegingen kunnen vloeiend, afgelijnd, onverwacht grillig, moeiteloos licht, wijds en immens present zijn: 5Ritmes® in meditatie.

  Dag: Zon. 11 dec.16 (10u30-18u) voor 6/12 inschrijven.

  Prijs: 75 (BTW incl.) op BE94063-1063778-14 van A. Geerts.

  Plek: Polariteit vzw, Verkortingstraat55, 9040 Gent (vlakbij station Dampoort).

   

 • Innerlijke rust vinden in tijden van chaos

  “Peace comes from within.  Do not seek it without.” ― Gautama Buddha

  In het oog van de storm zou het rustig zijn. Sufi's dance.Daarom raadde Gabrielle Roth "slow dancing with chaos"  aan!

  In tijden van onrust: aardbevingen, economische verschuivingen, massale emigraties vanwege oorlog dreigt angst de bovenhand te krijgen op gezond verstand en mededogen. We zijn mensen en kunnen door emoties besmet worden, hierdoor hebben de emoties (conflicten) ons in hun greep  in plaats dat wij emoties hebben/voelen. Dansen is een goeie manier om terug beide voeten op de grond te krijgen, rust te ervaren en te handelen vanuit wijsheid.

  Op 11/11 Wapenstilstand wordt het einde van WOI herdacht. Het heeft tot nog toe de oorlogen niet gestopt. Echter wat wel helpt is eens stil te staan bij alle inwendige oorlogen die wij nog dagelijks voeren. Conflicten in ons, onopgeloste (familie)zaken, ruzies die dreigen te escaleren als we niet naar ons eigen aandeel kijken. De oefening is leren hoe we beter met verschil kunnen omgaan, hoe we bruggen bouwen via communicatie, hoe we verbinden zonder verschil uit te sluiten. ik geloof dat we bijdragen aan wereldvrede door onze eigen interne oorlogen te stoppen. door te voelen wat gevoeld moet worden en aandacht te hebben voor onderliggende behoeften. Op 11/11/'16 is er een INNER PEACE dansdag in Gent om dansend uit een persoonlijke conflictsituatie te geraken.

  Dansen helpt zo wie zo emoties te gronden. Dansmogelijkheden najaar 2016: nog 2 open WAVE sessies (27/11 en 18/12/'16), een reeks (14/11), SILENT WINGS (11/12)  Volgend jaar een groeitraject Embodied Heart

  Wil je gehoord, gezien, gesteund worden om uit een moeilijke situatie te geraken. Individuele sessies:  therapie, coaching of  F.E.E.T of sjamanistisch ritueel. mogelijk op afspraak bij Anne Geerts 0476/898006